ННІ педагогіки і психології

Бакалавр 

Початкова освіта та музичне мистецтво

Початкова освіта та мова і література (англійська)

Початкова освіта та інформатика

Соціальна робота та психологія

Психологія 

Магістр 

Управління закладом освіти

Початкова освіта

Психологія

Соціальна робота
Факультет дошкільної освіти

Бакалавр

Дошкільна освіта та мова і література (англійська)

Дошкільна освіта та психологія

Дошкільна освіта та фізична культура

Дошкільна освіта та логопедія

Середня освіта (Фізична культура)

Магістр

Середня освіта (Фізична культура)

Дошкільна освіта
Факультет природничої та фізико-математичної освіти

Бакалавр

Середня освіта (Математика та інформатика)

Середня освіта (Математика та економіка)

Середня освіта (Біологія та здоров’я людини та природознавство)

Середня освіта (Біологія та здоров’я людини). Психологія

Середня освіта (Фізика та інформатика)

Середня освіта (Інформатика)

Магістр 

Середня освіта (Біологія та здоров’я людини та природознавство)

Середня освіта (Математика)

Середня освіта (Фізика та інформатика)
ННІ філології та історії

Бакалавр

Середня освіта (Мова і література (англійська))

Середня освіта (Українська мова і література)

Середня освіта (Історія)

Магістр 

Середня освіта (Мова і література (англійська))

Середня освіта (Українська мова і література)

Середня освіта (Історія)
Факультет технологічної і професійної освіти

Бакалавр

015 Професійна освіта (Будівництво)

015 Професійна освіта (Технологія виробництва і переробки продуктів сільського господарства)

015 Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості)

014 Середня освіта (Трудове навчання та технології. Інформатика)

Магістр

015 Професійна освіта (Будівництво)

015 Професійна освіта (Технологія виробництва і переробки продуктів сільського господарства)

015 Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості)

014 Середня освіта (Трудове навчання та технології)
Доктор філософії

Початкова освіта

Історія та археологія

Теорія і методика вищої освіти

Теорія і методика професійної освіти

Управління закладом освіти