Установчі документи

Статут

 Ліцензії на провадження освітньої діяльності 

 Відомості щодо здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти 

 Сертифікат про акредитацію університету 

 Сертифікати про акредитацію освітніх програм 

 Сертифікати про акредитацію спеціальностей (перелік 09.12.2010) 

 Сертифікати про акредитацію спеціальностей (перелік 06.11.2015) 

 Колективний договір 2020р. (Додаток 1 | Додаток 2 | Додаток 3 | Додаток 4 | Додаток 5 | Додаток 6 | Додаток 7 | Додаток 8 | Додаток 9

 Акт узгодження переліку спеціальностей 

Перелік спеціальностей та освітніх програм Глухівського національного педагогічного університету Імені Олександра Довженка // List of Majors of Oleksandr Dovzhenko Hlukhiv National Pedagogical University

              Бакалавр // Bachelor degree                                  Магістр // Master degree 

 Етичний кодекс 

 Правила внутрішнього розпорядку 

 Правила внутрішнього розпорядку для здобувачів вищої, фахової передвищої освіти Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка 

 Регламент 2018 

 Програма діяльності Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка на 2021 рік 

 Стратегія інтернаціоналізації Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка 

 Olexandr Dovzhenko Hlukhiv national pedagogical university Internationalization Strategy 
 Стратегія розвитку Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка на 2021-2025 роки 

 

Угоди про співпрацю з виявлення текстових запозичень (Антиплагіат)

 Договір про співпрацю в галузі освіти і науки між Глухівським національним педагогічним університетом імені Олександра Довженка і Хмельницьким національним університетом 

 Договір про надання послуг №56 від 12.05.2020 року 

 Договір про співпрацю №16-01/2019 від 16.01.2019 року 

 Додаткова угода №1 від 24.01.2020 року до Договору про співпрацю №16-01/2019 від 16.01.2019 року 

 Додаткова угода №2 від 01.02.2021 року до Договору про співпрацю №16-01/2019 від 16.01.2019 року 

 

Плани

План роботи Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка на 2021 рік 

 

Звіти

 

Звітна доповідь ректора за 2021 рік

Звіт ректора за 2021 рік

 Звітна доповідь ректора за 2020 рік 

 Звіт ректора за 2020 рік 

 Звітна доповідь ректора за 2019 рік 

 Звіт ректора за 2019 рік 

 Звіт ректора за 2018 рік 

 Звітна доповідь ректора 2017 рік 

 Звіт ректора 2017 

 Звітна доповідь ректора 2016 рік 

 Звіт ректора 2016 

 

Положення

 Положення про ректорат Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка 

 Положення про факультет Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка 

 Положення про наукову бібліотеку Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка 

 Положення (типове) про кафедру Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка 

 Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність у Глухівському національному педагогічному університеті імені Олександра Довженка 

 Положення про проведення конкурсу на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка 

 Положення про екзаменаційну комісію у Глухівському національному педагогічному університеті імені Олександра Довженка 

 Збірник положень 

 Положення про порядок замовлення, друку, видачі та обліку документів про вищу освіту державного зразка і академічних довідок у Глухівському національному педагогічному університеті імені Олександар Довженка  

 Положення про комісію з трудових спорів 

 Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти у Глухівському національному педагогічному університеті імені Олександра Довженка 

 Положення про проведення конкурсу на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників на факультетах Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка 

 Положення про табельний облік використання робочого часу Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка  ( Додаток1 ,  Додаток2 )

 Положення про відділ міжнародних зв'язків Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка 

 Положення про комісію з питань етики та академічної доброчесності Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка 

 Положення про порядок розроблення, погодження, затвердження, перегляд та зберігання посадових інструкцій у Глухівському національному педагогічному університеті імені Олександра Довженка 


 Оповіщення населення Сумської області на випадок виникнення надзвичайних ситуацій 

 Порядок проведення конкурсного відбору під час заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка та укладання з ними трудових договорів (контрактів) 


 Порядок подання та розгляду (з дотриманням конфіденційності) заяв про випадки булінгу (цькування) у Глухівському національному педагогічному університеті імені Олександра Довженка 

 Порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування) в Глухівському національному педагогічному університеті імені Олександра Довженка та відповідальність осіб, причетних до булінгу (цькування) 

 План заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) у Глухівському національному педагогічному університеті імені Олександра Довженка